FAQs Complain Problems

७८/७९

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धीत सार्वजनिक सूचना ।

प्रकाशित मिति २०७८।०९।२८ गते ।

खावा-लहरमाने-चिपचिपे सडक

सूचना

विद्यालयहरू संचालन सम्बन्धी

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०९।१५

दस्तावेज: 

दशौँ गाउँसभाबाट पारित आ.व. २०७८।७९ को संशोधित बजेट ।

दस्तावेज: 

डाले घाँसको नर्सरी स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०९्।२२

Pages