FAQs Complain Problems

गाँउ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०६।३०

७६/७७ 10/20/2019 - 13:54 PDF icon 20760630.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०५।३०

७६/७७ 09/24/2019 - 12:46 PDF icon 20760530.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०४।२०

७६/७७ 08/07/2019 - 13:29 PDF icon 20760420.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०४।०३

७६/७७ 08/07/2019 - 12:46 PDF icon 20760403.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।१९

७५/७६ 07/16/2019 - 12:34 PDF icon 20760319.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।०९

७५/७६ 07/16/2019 - 12:00 PDF icon 20760309.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।०८

७५/७६ 07/16/2019 - 11:58 PDF icon 20760308.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।०३

७५/७६ 06/19/2019 - 14:07 PDF icon 20760303.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०२।३१

७५/७६ 06/19/2019 - 14:05 PDF icon 20760231.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०१।१६

७५/७६ 05/05/2019 - 16:58 PDF icon 20760116.pdf

Pages