FAQs Complain Problems

गाँउ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०९।२५

७६/७७ 01/13/2020 - 13:56 PDF icon 20760925.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०८।२९

७६/७७ 12/17/2019 - 16:35 PDF icon 20760829.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०८।१०

७६/७७ 12/03/2019 - 14:04 PDF icon 20760810.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०६।३०

७६/७७ 10/20/2019 - 13:54 PDF icon 20760630.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०५।३०

७६/७७ 09/24/2019 - 12:46 PDF icon 20760530.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०४।२०

७६/७७ 08/07/2019 - 13:29 PDF icon 20760420.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०४।०३

७६/७७ 08/07/2019 - 12:46 PDF icon 20760403.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।१९

७५/७६ 07/16/2019 - 12:34 PDF icon 20760319.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।०९

७५/७६ 07/16/2019 - 12:00 PDF icon 20760309.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७६।०३।०८

७५/७६ 07/16/2019 - 11:58 PDF icon 20760308.pdf

Pages