FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वैकल्पिक उम्मेद्वारलाई करारमा नियुत्तिकाे लागि उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना

जिल्ला आयाेजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) दाेलखाकाे सूचना

एम आइ एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

ना प्रा स (पशु सेवा) पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

अ न मी पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Pages