FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 16:12 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 04/23/2018 - 16:58 PDF icon File2.pdf
विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 04/23/2018 - 16:54 PDF icon File1.pdf
गाउँ सभाको संचालन सम्बन्धी (कार्यविधि) नियमावली–२०७४ ७४/७५ 04/23/2018 - 16:53 PDF icon File.pdf
कार्यपालिकाकाे निर्णय वा अादेश र अधिकारपत्रकाे प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 04/23/2018 - 12:00 PDF icon File.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/18/2018 - 15:16 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार स‌हिता २०७४ ७४/७५ 04/18/2018 - 15:08 PDF icon गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार स‌हिता २०७४.pdf
वैतेश्वर गाउँकार्यपालिकाको वैठक स‍ंचालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ ७४/७५ 04/18/2018 - 12:25 PDF icon वैतेश्वर गाउँकार्यपालिकाको वैठक स‍ंचालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४.pdf
बाल संरक्षण काेष संचालन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 03/16/2018 - 11:31 PDF icon File.pdf

Pages