FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ८ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:16 PDF icon 8.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ७ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:15 PDF icon 7.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ६ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:13 PDF icon 6.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ५ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:11 PDF icon 5.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ४ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:10 PDF icon 4.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ३ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:08 PDF icon 3.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - २ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:04 PDF icon 2.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - १ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 11:59 PDF icon 1.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -५ (दोस्रो किस्ता). ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 13:42 PDF icon ५ न‍ वडाबाट कतिजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुभो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस । .pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -८ (दोस्रो किस्ता). ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 13:37 PDF icon ८ न‍ वडाबाट कतिजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुभो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।.pdf

Pages