FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक अार्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वैतेश्वर गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७६ ७६/७७ 07/06/2020 - 14:38 PDF icon 2.pdf
चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/24/2020 - 14:14 PDF icon ३.pdf
एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/24/2020 - 14:12 PDF icon २.pdf
वैतेश्वर अस्पताल फार्मेसी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/24/2020 - 14:10 PDF icon १.pdf
अभिभावक कक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ पहिलाे स‌ंशाेधन । ७६/७७ 05/24/2020 - 14:08 PDF icon 3.pdf
आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६ ७६/७७ 04/29/2020 - 11:23 PDF icon 1.pdf
संस्था वा समुह दर्ता कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/21/2020 - 17:00 PDF icon २.pdf
अभिभावक कक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 02/27/2020 - 13:30 PDF icon १.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५ ७५/७६ 02/27/2020 - 12:53 PDF icon 3.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 04/01/2019 - 10:46 PDF icon 4.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 12:48 PDF icon १३.pdf
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 03/19/2019 - 12:44 PDF icon १२.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 12:28 PDF icon ११.pdf
शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 11:53 PDF icon १०.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/25/2018 - 11:52 PDF icon ९.pdf
बाल संरक्षण कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 06/25/2018 - 11:48 PDF icon ८.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/25/2018 - 11:46 PDF icon ७.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:50 PDF icon ६.pdf
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:47 PDF icon ५.pdf
गाउँकार्यपालिकाको वैठक स‍ंचालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:45 PDF icon ४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:43 PDF icon ३.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:41 PDF icon २.pdf
कार्यपालिकाको निणर्य वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:39 PDF icon १.pdf
विनियोजन एन २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:36 PDF icon २क.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन सम्बन्धी (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:33 PDF icon १.pdf