FAQs Complain Problems

गाँउ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।१२।१०

७७/७८ 03/23/2021 - 11:25 PDF icon 20771210.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।११।१०

७७/७८ 03/23/2021 - 11:20 PDF icon 20771110.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।१०।२४

७७/७८ 02/21/2021 - 11:01 PDF icon 20771024.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।१०।१६

७७/७८ 02/21/2021 - 11:00 PDF icon 20771016.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।१०।०२

७७/७८ 01/17/2021 - 14:04 PDF icon 20771002.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०९।०८

७७/७८ 12/28/2020 - 12:40 PDF icon 20770908.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०८।१४

७७/७८ 11/29/2020 - 15:40 PDF icon 20770814.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०८।०८

७७/७८ 11/24/2020 - 13:28 PDF icon 20770808.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०७।२३

७७/७८ 11/24/2020 - 13:27 PDF icon 20770723.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०६।२०

७७/७८ 10/06/2020 - 15:51 PDF icon 20770620.pdf

Pages