FAQs Complain Problems

गाँउ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।१२।२२

७८/७९ 04/12/2022 - 12:55 PDF icon 20781222.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।१२।११

७८/७९ 03/27/2022 - 12:50 PDF icon 20781211.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।११।२५

७८/७९ 03/09/2022 - 13:47 PDF icon 20781125.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।११।०१

७८/७९ 03/07/2022 - 13:11 PDF icon कार्यपालिका निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।१०।०७

७८/७९ 01/23/2022 - 14:54 PDF icon 20781007.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०९।१५

७८/७९ 01/13/2022 - 11:08 PDF icon 20780915.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०९।१३

७८/७९ 12/31/2021 - 15:04 PDF icon 20780913.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०८।२९

७८/७९ 12/29/2021 - 10:32 PDF icon 20780829.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०७।१५

७८/७९ 11/18/2021 - 11:31 PDF icon 20780715.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०६।०१

७८/७९ 09/18/2021 - 17:05 PDF icon 20780601.pdf

Pages