FAQs Complain Problems

गाँउ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०७।१५

७८/७९ 11/18/2021 - 11:31 PDF icon 20780715.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०६।०१

७८/७९ 09/18/2021 - 17:05 PDF icon 20780601.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०५।१३

७८/७९ 09/01/2021 - 13:18 PDF icon 20780513.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०४।१२

७८/७९ 09/01/2021 - 13:15 PDF icon 20780412.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०३।२५

७७/७८ 07/14/2021 - 13:52 PDF icon 20780325.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०३।१०

७७/७८ 06/24/2021 - 13:57 PDF icon 20780310.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०३।०३

७७/७८ 06/24/2021 - 13:56 PDF icon 20780303.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०२।२३

७७/७८ 06/08/2021 - 16:16 PDF icon 20780223.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०१।२४

७७/७८ 06/06/2021 - 13:06 PDF icon 20780124.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०१।३१

७७/७८ 05/17/2021 - 09:16 PDF icon 20780131.pdf

Pages