FAQs Complain Problems

गाँउ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०३।२५

७७/७८ 07/14/2021 - 13:52 PDF icon 20780325.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०३।१०

७७/७८ 06/24/2021 - 13:57 PDF icon 20780310.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०३।०३

७७/७८ 06/24/2021 - 13:56 PDF icon 20780303.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०२।२३

७७/७८ 06/08/2021 - 16:16 PDF icon 20780223.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०१।२४

७७/७८ 06/06/2021 - 13:06 PDF icon 20780124.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०१।३१

७७/७८ 05/17/2021 - 09:16 PDF icon 20780131.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।०१।०८

७७/७८ 04/21/2021 - 11:46 PDF icon 20780108.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।१२।१०

७७/७८ 03/23/2021 - 11:25 PDF icon 20771210.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।११।१०

७७/७८ 03/23/2021 - 11:20 PDF icon 20771110.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।१०।२४

७७/७८ 02/21/2021 - 11:01 PDF icon 20771024.pdf

Pages