FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम २०७८ संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

प्रशिक्षकहरुको आवेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत गहुँको बीउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रममा प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०७।१६

Pages