FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

स्वेतपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सहकारी संस्थाहरु सबै, 

वैतेश्वर गाउँपालिका ।

खानेपानी मुहान दर्ताको प्रयोजनार्थ ३५ दिने सार्वजनिक सूचना ।

प्रस्ताव आह्ववानको सूचना ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 

Pages