FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अपाङ्गता जाँच, अवस्था पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण शिविर संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

ज.ध. को नाम संशोधन सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक हकदाबी सम्बन्धी सूचना ।

उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, दोलखाको सूचना ।

रासायनिक मलको सिफारिस माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

राजश्व अनलाईन बाटै भुक्तानी गर्न सकिने सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह राजश्व पोर्टल मार्फत वैतेश्वर गाउँपालिकाको करदातामा आबद्ध भई गाउँपालिकालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजश्व, कर तथा सेवा शुल्कहरु अनलाईन(Connect IPS) बाटै भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ ।

दस्तावेज: 

Pages