FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

परिक्षामा सामेल हुन आउदा नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, लाईसेन्स लगायतका सम्बन्धित कागजातहरु सक्कलै लिई उपस्थित हुनु पर्नेछ । 

 

खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूचना ।

योजनाको नाम: क्षेत्रपा मार्बु नाम्दु सडक स्तरोन्नति कार्य, दोलखा 

Pages