FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

Invitations for Sealed Quotation

Procurement & Supply of Sanitary Pads

Invitation for Sealed Quotation

Supply & Delivery of Medicines & Supportive Devices,

Publication Date: 2024 January 22

 

Invitation for Bids

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

कुखुरेचौर आहाल पाँडुडाँडा खानेपानी 

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

ज्यामिरे-बगर-मजुवा, च्यानडाँडा-छाँप, गाउँपालिका-निमकोट-पाईले सडक

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०९।१२ गते

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०९।०८ गते

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

Upgrading of Gopi Jormane Road

   प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०८।०१

Invitations for Bids

Invitation for Bids

Procurement and supply of 4WD Vehicle.

Invitation for Bids

Procurement and supply of 4WD Vehicle.

दस्तावेज: 

Invitations for Bids

Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Broadband Internet services in designated locations of Rural Municipality, Ward Offices, Health post, Community Health Center and Community schools of Baiteshwor Rural Municipality Through 12-Core Optical Fiber

दस्तावेज: 

Invitations for Bids

Fabrication and supply of steel parts for truss bridges

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०८।०५

Construction of Mainapokhari Sewage and Dumping Site Works 

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

1. Construction of Thumkitaar Putalikath Road

2. Construction of Gopi Boragaun Buddhachowk Jaleshwor Road

3. Construction of Deurali Dangdungeshwori Mandir Phedi Kshetrapa Road

दस्तावेज: 

Invitations for Bids

दस्तावेज: 

आशय सम्बन्धी सूचना ।

आवधिक योजना तर्जुमा 

सिलबन्दी बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना ।

1. Construction of Salle -Lapse Drinking Water Supply Project,

2. Construction of Khaharekhola-Chupumi Drinking Water Supply Project

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना ।

1. Construction of Baalchaur Rimalgaun Water Supply Project .

2. Construction of Kharikhola Water Supply Project.

दस्तावेज: 

invitation for Bids

construction of municipality office building

आन्तरिक आय तर्फकाे शिलबन्दी बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

१. मार्बु क्षेत्र (हाल वैतेश्वर ७ मा पर्ने महभिर बगर)

२. क्षेत्रपा क्षेत्र (हाल वैतेश्वर ८ मा पर्ने सिम्ले बगर र मलेपु बगर क्षेत्र)

दस्तावेज: