FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०५।०४

७९/८० 08/23/2022 - 22:26 PDF icon 20790504.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०४।०६

७९/८० 07/24/2022 - 22:18 PDF icon 20790406.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।१७

७८/७९ 07/05/2022 - 15:23 PDF icon 20790317.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।०९

७८/७९ 06/23/2022 - 21:41 PDF icon 20790309.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।०८

७८/७९ 06/23/2022 - 21:32 PDF icon 20790308.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।०४

७८/७९ 06/22/2022 - 12:12 PDF icon 20790304.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०२।२७

७८/७९ 06/12/2022 - 11:46 PDF icon 20790227.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०२।१६

७८/७९ 06/02/2022 - 16:45 PDF icon 20790216.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।१२।२२

७८/७९ 04/12/2022 - 12:55 PDF icon 20781222.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७८।१२।११

७८/७९ 03/27/2022 - 12:50 PDF icon 20781211.pdf

Pages