FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०६।०८

७७/७८ 09/25/2020 - 13:59 PDF icon 20770608.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०६।०१

७७/७८ 09/17/2020 - 16:23 PDF icon 20770601.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०५।२३

७७/७८ 09/08/2020 - 11:23 PDF icon 20770523.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०५।०३

७७/७८ 09/08/2020 - 11:22 PDF icon 20770503.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०४।२३

७७/७८ 08/07/2020 - 14:42 PDF icon 20770423.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०३।०९

७६/७७ 07/13/2020 - 17:04 PDF icon 20770309.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०३।०७

७६/७७ 07/13/2020 - 17:03 PDF icon 20770307.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०३।०१

७६/७७ 06/16/2020 - 13:23 PDF icon 20770301.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०२।१३

७६/७७ 05/28/2020 - 12:31 PDF icon 20770213.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०२।०८

७६/७७ 05/24/2020 - 13:24 PDF icon 20770208.pdf

Pages