FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०९।०८

७७/७८ 12/28/2020 - 12:40 PDF icon 20770908.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०८।१४

७७/७८ 11/29/2020 - 15:40 PDF icon 20770814.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०८।०८

७७/७८ 11/24/2020 - 13:28 PDF icon 20770808.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०७।२३

७७/७८ 11/24/2020 - 13:27 PDF icon 20770723.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०६।२०

७७/७८ 10/06/2020 - 15:51 PDF icon 20770620.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०६।०८

७७/७८ 09/25/2020 - 13:59 PDF icon 20770608.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०६।०१

७७/७८ 09/17/2020 - 16:23 PDF icon 20770601.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०५।२३

७७/७८ 09/08/2020 - 11:23 PDF icon 20770523.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०५।०३

७७/७८ 09/08/2020 - 11:22 PDF icon 20770503.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७७।०४।२३

७७/७८ 08/07/2020 - 14:42 PDF icon 20770423.pdf

Pages