FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -७ (दोस्रो किस्ता). ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 13:20 PDF icon ७ न‍ वडाबाट कतिजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुभो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -६ (दोस्रो किस्ता). ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 13:14 PDF icon ६ न‍ वडाबाट कतिजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुभो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -४ (दोस्रो किस्ता). ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 13:03 PDF icon ४ न‍ वडाबाट कतिजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुभो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -३ (दोस्रो किस्ता). ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 12:57 PDF icon ३ न‍ वडाबाट कतिजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुभो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -२ (दोस्रो किस्ता). ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 12:49 PDF icon २ न‍ वडाबाट कतिजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुभो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१ (दोस्रो किस्ता). ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 12:39 PDF icon ward1.pdf

Pages