FAQs Complain Problems

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धी वैतेश्वर गाउँपालिकाको प्रोफाइल

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धी वैतेश्वर गाउँपालिकाको प्रोफाइल हेर्नको लागि तलको लिङ्कमा जानुहोला:

लिङ्क नेपालीमा: http://202.51.74.207/recent-palika-document/22001/np/

लिङ्क अङ्ग्रेजीमा: http://202.51.74.207/recent-palika-document/22001/en/

आर्थिक वर्ष: