FAQs Complain Problems

संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

परिक्षामा सामेल हुन आउदा नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, लाईसेन्स लगायतका सम्बन्धित कागजातहरु सक्कलै लिई उपस्थित हुनु पर्नेछ । 

 

आर्थिक वर्ष: