FAQs Complain Problems

७८/७९

आ.व. २०७९।०८० को लागि गाउँ सभामा पेश भएको प्रस्तावित बजेट विवरण

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।०९

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।०८

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको निणर्य पुस्तिका २०७९।०३।०४

दस्तावेज: 

मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्यक्रम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Pages