FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सुपरिवेक्षकहरुको योग्यताक्रम अनुसारको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी जिल्ला जनगणना कार्यालय, दोलखाको सूचना ।

Pages