FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा फलफुल खेति विस्तार कार्यक्रम

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत मकैको बीउ र बेमौसमी गोलभेडा खेतिका लागि ८० प्रतिशत अनुदानमा सिल्पोलिङ प्लाष्टिक वितरण गर्ने कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।११।१०

Pages